JUK sääntömääräinen vuosikokous

Tiina Lehtonen
15.11.2022

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 30.11.2022 klo 18 Järvenpään Uimahallilla.

Kutsu Järvenpään Uintiklubin sääntömääräiseen vuosikokoukseen,

Aika: 30.11.2022 klo 18, kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen
Paikka: Järvenpään uimahallin kokoustila
Seutulantie 17, 04410 Järvenpää

Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat esityslistan mukaisesti.

Esityslista
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut asiat.

Ystävällisin terveisin,
JUK johtokunta