JUK vuosikokous

Tiina Lehtonen
7.11.2020

Järvenpään Uintiklubin sääntömääräinen vuosikokous järjestetään etänä 25.11.2020

JUK vuosikokous

 

Aika:  25.11.2020 klo 18, kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

Paikka: Kokous järjestetään etänä, linkki kokoukseen lähetetään jäsenille edellisenä päivänä

Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat esityslistan mukaisesti.

 

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Ystävällisin terveisin,
JUK johtokunta