Järvenpään Uintiklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous 30.11

Sirpa Issakainen
23.11.2015

Tervetuloa Järvenpään Uintiklubi ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Kokous pidetään maanantaina 30.11.2015 klo 18.15 alkaen Järvenpään uimahallin neuvotteluhuoneessa.Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat esityslistan mukaisesti.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan - tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma

Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.

Valitaan johtokunnanjäsenet erovuoroisten tilalle.

Valitaan tilintarkastajat.

Muut mahdolliset asiat